தேடிச் சென்று மனுக்களை வாங்கும் அமைச்சர் எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கர்