தேய்ந்துபோன தேமுதிக, தேர்தலில் அடியோடு அழிந்துபோகும்