தொடர்ச்சியாக 2- வது முறையாக ஆட்சியை பிடித்த முதல்வர் ஜெயலலிதாவிற்கு ஆளுநர் ரோசய்யா பாராட்டு