தொண்டர் உணர்வை புரிந்து ஆட்சி நடத்துங்கள் : மேலூர் பொதுக்கூட்டத்தில் டிடிவி தினகரன்