முதல்வர் ஜெயலலிதா முன்மொழிந்த தனித்தீர்மானம் ஒரு மனதாக நிறைவேறியது