முதலமைச்சர் ஜெயலலிதாவிற்கு ஆசிரியர்கள் நெஞ்சார்ந்த நன்றி