நல்லாட்சி நடத்தி வரும் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதாவுக்கு “மக்கள் தலைவர்” விருது