நாகை மாவட்டத்தில் கடல்நீர் ஊருக்குள் புகுவதை தடுக்கும் வகையில் ரூ.14 கோடி மதிப்பீட்டில் தடுப்பணைகள்