நீட் தேர்விலிருந்து தமிழகத்திற்கு விலக்களிப்பது குறித்து பரிசீலனை செய்வதாக பிரதமர் உறுதி