விழுப்புரம் மற்றும் கடலூர் மாவட்டங்களில் ரூ.1000 கோடி மதிப்பில் கடல்நீரை குடிநீராக்கும் திட்டம்