படகு கவிழ்ந்து உயிரிழந்தோரின் குடும்பங்களுக்கு, தலா 2 லட்சம் ரூபாய் நிதியுதவி வழங்கி அமைச்சர்கள் நேரில் ஆறுதல்