பலாத்காரம் செய்து கொல்லப்பட்ட சிறுமி குடும்பத்திற்கு ரூ.3 லட்சம் நிதியுதவி