பல்வேறு கட்சிகளைச் சேர்ந்த ஏராளமானோர் அ.இ.அ.தி.மு.க.வில் இணைந்தனர்