பள்ளிகளில் மரக்கன்றுகள் நட்டு பராமரிக்க ரூ.1 கோடியே 44 லட்சம் ஒதுக்கீடு