அ.தி.மு.க அணிகள் இணைப்பு குறித்து ஒரிரு நாளில் நல்ல முடிவு எடுக்கப்படும்