வெள்ளத்தால் பாதித்த பொதுமக்களுக்கு உடனே 10 ஆயிரம் வீடுகள் ஒதுக்கீடு செய்த முதல்வர் ஜெயலலிதாவிற்கு ஆளுநர் ரோசய்யா பாராட்டு