புதிய கட்சி தொடங்கி அதிமுகவுக்கு ஆதரவாக பிரசாரம் செய்வேன்