புதுக்கோட்டையில் ரூ.231 கோடியில் மருத்துவக் கல்லூரி