புரட்சி என்ற சொல் எம்.ஜி.ஆருக்கு மட்டுமே பொருந்தும்