தமிழக அரசு ஏற்பாடு செய்த படித்து வேலையற்ற இளைஞர்கள் தொழில் தொடங்க சிறப்பு முகாம்