பெரியகுளம் கிராம மக்களுக்கு கிணறை அன்பளிபாக வழங்க தயார்