பெருநகர சென்னை மாநகராட்சியில் ஆயுஷ் மருத்துவ சேவைகள் மேயர் சைதை துரைசாமி தொடங்கி வைத்தார்