சமபந்தி விருந்துல் முதல்வர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் பங்கேற்பு