45 லட்சம் ரூபாய் செலவில் குற்றாலம் பராசக்தி மகளிர் கல்லூரியில் மேம்பாட்டு பணிகள் மேற்கொள்ளப்படும்