பொங்கல் பண்டிகையையொட்டி, 17,693 சிறப்புப் பேருந்துகள்