பொங்கல் பரிசு நாளை முதல் நியாய விலை கடைகளில் வழங்கப்படும்