பொது மக்களை தேடிச் சென்று மனுக்களை வாங்கினார் ; அமைச்சர் எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கர்