ஜெயலலிதாவின் அரசியல் வாரிசு என்ற அங்கீகாரம் போதும்