போலி டாக்டர்கள் குறித்து புகார் அளித்தால் உடனடி நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்