போலி மருத்துவர்களை ஒழிக்க வேண்டும் ; மருத்துவம் மற்றும் ஊரக நலப்பணிகள் துறையின் ஆய்வுக்கூட்டத்தில் அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் பேச்சு