மக்கள் என் பக்கம் உள்ளனர் : வாக்காளர்களுக்கு நன்றி தெரிவித்து முதல்வர் ஜெயலலிதா பெருமிதம்