மக்கள் பிரார்த்தனையால் மறுபிறவி எடுத்துள்ளேன் : முதல்வர் ஜெயலலிதா அறிக்கை