மக்கள் விரோத சசிகலா குடும்பத்தின் ஆட்சியை அகற்றும் வரை தர்ம யுத்தம் தொடரும்