மண்பாண்ட தொழிலாளர்களுக்கு ரூ.4 கோடியில் விலையில்லா மின்சக்கரங்கள்