மதுரவாயல் பறக்கும் சாலை திட்டம் விரைவில் நிறைவேற்றப்படும்