மதுரையில் திமுகவுக்கு எதிராக அழகிரி ஆதரவாளர்கள் பிரச்சாரம் – ஸ்டாலின் ஆதரவாளர்கள் அதிர்ச்சி!