மத்திய அரசின் அறிவிப்பால் பயிர்க்கடன் வழங்குவதில் கடுமையான பாதிப்பு : அமைச்சர் செல்லூர் கே.ராஜூ தகவல்