மறைந்த முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா நினைவிடத்தில் ஜெயலலிதா திருவுருவச்சிலை