மறைந்த முதல்வர் ஜெயலலிதா நினைவிடத்தில் ரூ.22 லட்சத்தில் குடிநீர் வசதி