நடப்பாண்டில் ரூ.350 கோடியில் 75 தடுப்பணைகள் கட்டப்படும்