மறைந்த முதல்வர் ஜெயலலிதா அவர்களின் இல்லத்தை நினைவிடமாக்கும் பணி தொடங்கியது