மலேசிய தமிழர்களும் முதல்வர் ஜெயலலிதா குணம் அடைய பிரார்த்தனை