கட்டணமின்றி நகல் சான்றிதழ் பெறுவதற்கான சிறப்பு முகாம்கள் பல்லாயிரக்கணக்கானோர் பயனடைந்தனர்