மழை வெள்ளத்தின் போது தமிழக அரசு வேகமாக செயல்படவில்லை என்ற செய்திக்கு மத்திய அரசு மறுப்பு