மாணவர்களின் பாதுகாப்பு கருதி, தனியார் மற்றும் அரசு உதவிபெறும் பள்ளி வாகனங்களை ஆய்வு செய்யும் பணி தொடங்கியது