மாவீரன் பூலித்தேவன் 301-வது பிறந்த நாள் : திருவுருவச் சிலைக்கு அரசு சார்பில் மாலை அணிவித்து மரியாதை