மீனவர்களை விடுவிக்க முதல்வர் ஜெயலலிதா பிரதமருக்கு கடிதம்