இஸ்லாமியப் பெருமக்கள் அனைவருக்கும், முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா உளம் கனிந்த “மீலாதுன் நபி” நல்வாழ்த்து