முதலமைச்சர் ஜெயலலிதாவின் உத்தரவின்படி,தட்டம்மை தடுப்பூசி முகாம்