முதலமைச்சருக்கு செயற்கை சுவாசம்,பிசியோதெரப்பி தொடர்ந்து அளிக்கப்பட்டு வருகிறது